Joomla Templates by Just Hosting Review

Obchody 78. rocznicy Bitwy pod Narolem i gimnazjalny Dzień Patrona

Opublikowano: niedziela, 29, październik 2017 Admin

1505979527 thumbJak co roku w rocznicę walk pod Narolem z 18-19 września 1939 roku, odbyły się uroczystości połączone z Dniem Patrona narolskiego gimnazjum. Tegoroczne uroczystości rozpoczęła msza święta w lipskim kościele parafialnym, w intencji wszystkich poległych w obronie ojczyzny. Później zebrani udali się pod pomnik w Lipsku, gdzie złożyli wieńce i wiązanki, a młodzież zapaliła ognie pamięci. Spod pomnika w Lipsku, zebrani udali się do Gimnazjum w Narolu, gdzie obchodzono Dzień Patrona szkoły…

    Msza Święta rozpoczęła tradycyjnie tegoroczne obchody. Nabożeństwo odprawili dziekan dekanatu narolskiego ks. Julian Leńczuk oraz ks. Grzegorz Chabrom dziekan dekanatu Tomaszów Południe, który wygłosił homilię do zebranych. W kościele stawiły się poczty sztandarowe środowisk kombatantów, Gminy Narol oraz narolskich szkół. Wśród gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Stanisławem Wosiem – burmistrzem Narola oraz Krzysztofem Szawarą – przewodniczącym Rady Miejskiej w Narolu, dyrektorzy szkół i jednostek administracyjnych, nauczyciele i uczniowie oraz mieszkańcy.

bpn 1

bpn 2

    Potem wszyscy zebrani udali się przed Pomnik Poległych Żołnierzy z 6 Dywizji Armii Kraków obok cmentarza w Lipsku. Po krótkiej modlitwie i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Stanisław Woś, który witając wszystkich obecnych podziękował im za liczny udział w uroczystościach. Przypomniał, że wolność została nam nie tylko nadana, ale i zadana, co w obliczu dzisiejszych trudnych czasów jest bardzo ważne. Po odczytaniu apelu pamięci, złożono wieńce i wiązanki, młodzież szkolna zapaliła symboliczne ognie pamięci, a uroczystości pod pomnikiem zakończyło odśpiewanie Roty.

bpn 3

bpn 4

Po uroczystościach oficjalnych zebrani udali się do Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu. Tam głos zabrał dyrektor szkoły Konrad Nowoświat, który podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczny udział, przedstawił ostatnie sukcesy szkoły i zaprosił do wysłuchania prelekcji historycznej Henryka Wolańczyka „Gen. Mond i gen. Anders w Narolu” oraz części artystycznej w wykonaniu młodzież gimnazjalnej.

bpn 5

bpn 6

Wspominanie i należyty szacunek do bohaterów tamtych strasznych dni są naszym obowiązkiem. Udział młodzieży staje się fundamentem budowy w młodym pokoleniu patriotyzmu, umiłowania narodowych tradycji i poszanowania wolnej Ojczyzny, która jest skarbem najcenniejszym. Tamten dramatyczny czas, naznaczony tragicznymi i chlubnymi wydarzeniami jest przesłaniem bohaterstwa, ofiarności i patriotyzmu tych wszystkich, którzy stanęli w obronie Ojczyzny w 1939 roku. Takie obchody, jak te w Narolu, są dowodem, że młode pokolenie rozumie siłę wartości, o jakie walczyli wtedy Polacy.

Galeria fotograficzna

Foto: Andrzej Kołodziej

Narolskie Centrum Informacji (NCI)

Odsłony: 516