Joomla Templates by Just Hosting Review

„Ryby w tradycji kulinarnej Gminy Narol - szkolenie

Opublikowano: środa, 21, sierpień 2019 Admin

Plakacik

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu realizuje operację pn. Ryby w tradycji kulinarnej Gminy Narol- szkolenie i konkurs”, która jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Roztocze”.

Celem realizowanej operacji jest Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez organizację szkolenia i konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Narol”.

Szczegółowe informacje znajdują się w biurze Gminnego Ośrodka kultury w Narolu mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 27 w Narolu.

Odsłony: 33