Joomla Templates by Just Hosting Review

Konferencja podsumowująca trzyletni projekt DoM - Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych.

Opublikowano: poniedziałek, 06, czerwiec 2016 Admin

Dom 1    7 czerwca 2016 roku w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym w Narolu odbyła się Konferencja podsumowującą projekt DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych. Projekt DoM realizowany był przez polski Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz norweski Riksantikvaren (Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego). Uczestnikami projektu byli przedstawiciele samorządów gminnych z Polski: Narola, Horyńca-Zdroju i Węgorzewa oraz z Norwegii: Vågsøy, Eid, Fjell, Sund i Øygarden. Podczas konferencji przedstawiono jeden z efektów, tj publikację oraz książkę o wspólnym tytule Dziedzictwo obok Mnie....

    Celem projektu było m.in. przyjrzenie się systemowi zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa w gminach w Polsce i Norwegii na przykładzie polskich i norweskich gmin biorących udział w projekcie. W ramach tego projektu zbadane zostały możliwości optymalizacji ochrony dziedzictwa i jej potencjału społeczno-ekonomicznego przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych, ekonomicznych i społecznych odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami dziedzictwa. Uczestnicy mieli również okazję do wymiany doświadczeń i podzielenia się fachową wiedzą w zakresie szerzenia świadomości i udziału lokalnych społeczności w procesie ochrony i zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa. W maju 2013 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy NID a Riksantikvaren. Projekt został przyjęty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (operatora środków pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego EOG 2009-2014). Program został podzielony na dwa etapy i ta konferencja oraz obie publikacje, kończyły działania.
    Publikacja jest zbiorem dobrych przykładów i ciekawych inicjatyw wynikających z troski o dziedzictwo kulturowe podejmowanych w gminach polskich i norweskich uczestniczących w projekcie. Natomiast książka Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach jest pierwszą publikacją o charakterze podręcznikowym dotyczącą zarządzania dziedzictwem w gminach. Poradnik jest w założeniu kompendium wiedzy pozwalającym na zaplanowanie i prowadzenie procesu zarządzania lokalnymi zasobami dziedzictwa.
Konferencja Dziedzictwo obok Mnie05
    Uczestników Konferencji przywitał Burmistrz Narola Stanisław Woś, który powiedział, że w tym trzyletnim okresie każdy z nas nabył wiele bardzo cennych doświadczeń. Na pewno wyczuliliśmy swoje sumienie na ochronę zabytków i zmieniliśmy podejście do niektórych zabytków i skarbów kulturowych. Burmistrz wyraził również nadzieję, że kolejne zamierzenia przywracania blasku zabytkom niedługo uda się zrealizować. O zamierzeniach w norweskiej gminie opowiedział Burmistrz Eid - Alfred Biørlo.
Głos zabrali również Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldowski oraz Ole Christian Tollesrud eksperci projektu ze strony polskiej i norweskiej. Piotr Wojtyszyn – sekretarz Gminy Horyniec-Zdrój omówił studium przypadku chaty w Wólce Horynieckiej jak dobry przykład zarządzania dziedzictwem z terenu województwa podkarpackiego.
Konferencja Dziedzictwo obok Mnie08
Konferencja Dziedzictwo obok Mnie11
    Podczas spotkania w Narolu dyskutowano nad korzyściami jakie samorząd lokalny może odnieść z wdrożenia na swoim terenie procesu zarządzania dziedzictwem. Dyskusja obejmowała również problemy jakie napotykają jednostki samorządu terytorialnego zarządzając dziedzictwem. Podczas panelu eksperckiego poruszono również tematy podnoszenia kompetencji w zakresie zarządzania dziedzictwem i ochrony zabytków przedstawicieli społeczności lokalnych; wymieniano się doświadczeniami ekspertów z Polski i Norwegii w zakresie funkcjonowania systemu planowania przestrzennego, percepcji społecznej lokalnego dziedzictwa, świadomości wartości i roli zabytków oraz wykorzystania ich potencjału dla rozwoju lokalnego przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Konferencja Dziedzictwo obok Mnie15
    W panelu wzięli udział autorzy poradnika: Aleksandra Chabiera, Anna Fortuna-Marek, Barbara Kazior, Anna Kozioł, dr Paulina Legutko-Kobus, dr Iwona Liżewska, dr inż. Architekt Beata Makowska, Michał Marciniak, dr hab. Piotr Nowak oraz Bartosz Skaldowski. Eksperci przedstawiali przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania dziedzictwem oraz wyniki badań opinii społecznej mierzące stan świadomości i wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego, jego potencjału społeczno-ekonomicznego oraz mechanizmów jego ochrony i właściwego wykorzystania na poziomie lokalnym.
Konferencja Dziedzictwo obok Mnie01
Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Galeria zdjęć z konferencji

Relacja TVP Rzeszów

 

Odsłony: 474