Drukuj

Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miejską w Narolu (Uchwała [NR_UCHWALY] z dnia [DATA] r.

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest [UZUPEŁNIJ]:

  1. ...,
  2. ...,
  3. ...,
  4. ... .

Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest również [UZUPEŁNIJ]. 

Siedzibą i obszarem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu jest gmina Narol.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury sprawują Rada Miejska w Narolu i Burmistrz Miasta i Gminy Narol w ramach posiadanych kompetencji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 23 październik 2019 11:15 Super User