dsc 7270Za nami kolejne spotkanie ze sztuką i kulturą słowa z elementami muzyki klasycznej. Po raz kolejny mogliśmy posłuchać rozważań literackich o człowieczeństwie, zastanowić się chwilę nad tym, czy aby nie zapominamy o istocie naszego życia w czasach ciągłego pośpiechu. W romantycznej oprawie przypominali nam o tym: Katarzyna Thomas, Dariusz Jakubowski i Piotr Szafraniec.

Poprzedni, 2021 był Rokiem Norwidowskim, przypominał i ponownie odkodowywał twórczość czwartego wieszcza. 2022 ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego, jest znakomitą okazją do kontynuacji odnalezienia się w źródłach naszej kulturowej tożsamości. Pojednać idealność w realności- podstawowe hasło naszego Romantyzmu, jakże inne od estetyzmów europejskich, a także pointa z Marionetek:

"Zapomnieć ludzi, a bywać u osób, motyw świadomego stawania się, kultywowania własnych potencjałów, talentów ...", to były tematy poetycko-muzycznych rozważań, wokół których skupili się artyści wraz z publicznością tego wieczoru.
dsc 7290Obok poezji Norwida (tytułowego Źródła, malarsko profetycznej wizji rodem z Hieronima Boscha, uchodzącego za odpowiedź na baudelairowskie Kwiaty zła, Litanii, Marionetek, Promethidiona, Psalmów psalm i W Weronie), usłyszeliśmy wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pojawi się też oczywiście powinowaty duch i przyjaciel z poetyckim hołdem i profetyczną wizją, czyli Zygmunt Krasiński. Był również fragment pamiętnika Zofii Kossak, a także Williama Blake, zaś muzyka Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta, Jana Sebastiana Bacha, Franciszka Schuberta, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego ,Erika Satie dopełniła atmosfery wieczoru.

Źródło: Dariusz Jakubowski.