OGŁOSZENIE

Gmina Narol zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu „KULTURA”, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt będzie dotyczył tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu oraz przebudowy i wyposażenia jego siedziby.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Narol zaprasza na pierwsze spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Narol, które odbędą się w dniu 21.02.2020 r. w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Narol, zgodnie z następującym harmonogramem:

a) godz. 10:00 – Wywiady grupowe z reprezentantami samorządów szkolnych;
b) godz. 12:00 – Wywiady grupowe z przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw sektora kultury;
c) godz. 14:00 – Wywiady grupowe z osobami kultury i przemysłu kreatywnego – artyści tworzący kulturę;
d) godz. 16.00 – Spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy.

Celem spotkań będzie omówienie idei i celu konsultacji społecznych, a także podstawowych założeń Programu Kultura, poinformowanie o terminie i możliwych formach udziału mieszkańców w konsultacjach, wypracowanie wstępnych założeń do projektu, dyskusja na temat potrzeb w zakresie oferty kulturalno-edukacyjnej, wypełnienie przez uczestników ankiet papierowych oraz formularzy zgłaszania propozycji działań.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, w tym szczególnie Miasta Narol, przedsiębiorców sektora kreatywnego i przedstawicieli sektora społecznego (w tym organizacji pozarządowych) do udziału w spotkaniach i zgłaszania swoich propozycji do projektu.

źródło: http://narol.pl/index.php?artid=1581678647

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.