Grafik zajęć organizowanych w GOK Narol od czerwca 2021

W Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu prowadzone są:

  • Zajęcia taneczne- instruktor Gabriela Kołodziej
  • Zespół Ziemi Narolskiej "Tanew"- instruktor Urszula Wielgosz
  • Zajęcia wokalne "Narolskie nutki"- instruktor Aleksandra Wołoszyn- Banaś
  • Najęcia sensoryczno- muzyczne- instruktorzy Urszula Wielgosz, Magdalena Czekierda- Pudełko
  • Zajęcia artystyczne- instruktorzy Urszula Wielgosz, Magdalena Czekierda- Pudełko