To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Pragniemy aby kultura w naszym mieście stanowiła nie tylko atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Zapewniamy przestrzeń dla działań twórczych indywidualnych i zbiorowych. Budujemy więzi społeczne. Umacniamy tożsamość lokalną i narodową w nieskrępowanych formą działaniach twórczych opartych na lokalnej duchowości, tradycji oraz historii.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Kiedy to się zaczęło? Dwadzieścia cztery lata temu, bo wtedy, w 1988 roku, samorząd ówczesnego województwa xxxxxxx powołał do życia instytucję pod nazwą Dom Kultury. A może 42 lata temu, kiedy do użytku oddano budynek, w którym dzisiaj działa DK.