W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Gminnym Ośrodku Kultury: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania GOK w Narolu.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową jednostką budżetową Gminy Narol. Został utworzony w roku 2003 decyzją Rady Miejskiej w Narolu.

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu od 1 kwietnia 2022 otwarty będzie w godzinach:
poniedziałek: 800-1900
wtorek: 800- 1900
środa: 800- 1900
czwartek: 800-1900
piątek: 800-1900

Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną gminy, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.