Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryny internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu.

Adres internetowy:  www.gok.narol.pl

Data publikacji strony internetowej: 14 maja 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 6 listopada 2019

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 15 sierpnia 2019
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 19 lutego 2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu.

Zgodność ze standardami.

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A- niezgodna, AA- częściowo zgodna oraz AAA- zgodna). Jako cel dla serwisu postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

OCENA

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania. Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Większość obrazków i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów. Brak dostępności tłumacza języka migowego, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany widoku strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku, przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści, a w niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że strona jest częściowo zgodna z wytycznymi WCAG 2.1, a braki w dostosowaniu niektórych elementów są spowodowane zbyt dużym obciążeniem finansowym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli korzystanie z naszego serwisu się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym:

  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Grzegorz Patałuch
  • E-mail osoby kontaktowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon do instytucji: 662 118 799

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 27, posiada trzy kondygnacje. Do sali głównej na pierwszej kondygnacji prowadzi wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na drugą kondygnację można dostać się drugim wejściem bez podjazdu dla wózków, a osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy dla wózków zamontowanej z prawej strony sceny. Dostęp na trzecią kondygnację jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych, ponieważ prowadzą tam jedynie schody- wszelkie zajęcia z ewentualnym udziałem osób niepełnosprawnych ruchowo będą organizowane na kondygnacjach z udogodnieniami. Na pierwszej kondygnacji są dostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W naszych zasobach znajduje się Centrum Koncertowo- Wystawiennicze w budynku byłej cerkwi przy ul. Krupieckiej 17. Prowadzą tam dwa wejścia, w tym jedno z podjazdem dla wózków, w pomieszczeniu znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Na sali widowiskowej zamontowano oświetlenie sceny oraz instalacji wystawienniczych w nawach bocznych. Ponadto dla osób niesłyszących zainstalowano system audiodeskrypcji, transponujący mowę na tekst wyświetlany na dwóch monitorach zamontowanych po bokach sceny.