goknarolI.MISJA

Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności, kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, pasje i umiejętności, kreujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

II.CELE

1.Współpraca regionalna w tematycznych projektach kulturalno – artystycznych.

2.Systematyczny wzrost zaangażowania oraz aktywnych form działania dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury.

3.Realizowanie działań kulturalnych skierowanych do najstarszej grupy wiekowej mieszkańców miasta i gminy Narol.

4.Wspieranie różnych oddolnych inicjatyw społeczno – kulturalnych mieszkańców regionu.

5.Stworzenie oferty programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i analizę potrzeb kulturalnych.

6.Wykreowanie wizerunku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój.

III. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NAROLU

1.prowadzenie i organizowanie sekcji:

- wokalnej,

- tanecznej,

- plastycznej,

- recytatorskiej – teatralnej,

- muzycznej.

2.Organizowanie imprez plenerowych.

3.Projekcje filmów.

4.Organizowanie warsztatów tematycznych.

5.Rozwinięcie kultury w okolicznych świetlicach gminnych.

6.Organizowanie rajdów rowerowych.

7.Stałe imprezy cykliczne:

- wystawy plastyczne i inne,

- koncerty muzyki poważnej i innych gatunków,

- konkurs recytatorski „Inspiracje”,

- Narolskie Spotkania,

- Narolska Majówka,

- Cesarsko – Królewski Jarmark Galicyjski – Dni Narola,

- Arts of Narol,

- Koncert Kolęd,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

- spotkania opłatkowe,

- Dzień kobiet,

- Dzień muzyki i tańca,

- Dzień Matki i Dzień Dziecka ,

- Święto Konstytucji 3 maja,

- Święto Ochotniczej Straży Pożarnej,

- kiermasze świąteczne,

- święta patriotyczne w tym Święto Niepodległości 11 listopada,

- inne.