maz10Organizowane w Gminnym Centrum Koncertowo-Wystawienniczym wystawy oraz koncerty przybliżają publiczności wydarzenia ze świata sztuki. Mieści się ono w budynku byłej cerkwi grekokatolickiej zbudowanej w 1899 (architekt Wasyl Nahirnyj), w miejscu starszej, drewnianej cerkwi Świętej Trójcy, która została wzniesiona w latach 1701-1711

https://www.facebook.com/GminnyOsrodekKulturywNarolu/