Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Stanowisko

telefon:
...
e-mail:
...
pokój:
...

Zwięzła prezentacja postaci. Wyszczególnienie doświadczeń. Wyszczególnienie osiągnięć.

Zakres czynności

Zwięzły opis czynności.