Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu przedstawia Sprawozdanie finansowe za rok 2019. Sprawozdanie obejmuje Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu za rok 2019.
Ustanowione dnia:
 31 grudnia 2019
Podmiot stanowiący:
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Przechowuje:
 Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Dostępność danych:
 Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Tekst - treść:
 załączniki

 

Bilans 2019
Rachunek zysków i strat 2019
Informacja dodatkowa do sprawozdania 2019

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 luty 2021 10:58 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 11:00 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 11:01 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 11:04 Grzegorz Patałuch