Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu przedstawia Sprawozdanie finansowe za rok 2019. Sprawozdanie obejmuje Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu za rok 2019.
Ustanowione dnia:
31 grudnia 2019
Podmiot stanowiący:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Przechowuje:
Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Tekst - treść:

 

Bilans 2019
Rachunek zysków i strat 2019
Informacja dodatkowa do sprawozdania 2019

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.