Członkinie Koła Gospodyń w Płazowie

Koło Gospodyń wiejskich w Płazowie wznowiło swoją działalność 29 maja 2009 roku, obecnie zrzesza 16 pań, które biorą czynny udział w życiu wsi, gminy Narol i powiatu lubaczowskiego. Kobiety chętnie uczestniczą w konkursach kulinarnych, spotkaniach folklorystycznych, dożynkach, świętach ludowych, itp. Podczas wakacji panie organizują festyny rodzinne, w czasie ferii zapewniają aktywny wypoczynek dzieciom i młodzieży z Płazowa. Pamiętają również o seniorach, organizując spotkania opłatkowe.

Dbają o rozwój kulturalny wsi, ale nie zapominają również o kultywowaniu tradycji i upiększaniu swojego otoczenia. KGW ściśle współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną. Wspólnie ze strażakami panie zrealizowały 5 projektów, pozyskując na nie fundusze z Unii Europejskiej. „Panie nie godzą się na byle jakość świata wokół i nie popadają w zniechęcenie, mimo, że nie mają już nastu lat”- ten zapis w kronice Koła wpisany przez gościa spotkania opłatkowego najlepiej oddaje charakter działalności członkiń KGW Płazów.

Szefowa: Bernadetta Kopczacka