Członkinie Koła Gospodyń w Rudzie Różanieckiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Różanieckiej powstało w 2005r. Zrzesza 11 członkiń aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności. Przy dobrej współpracy z OSP, Szkołą Podstawową i Gimnazjum oraz z Sołtysem Koło jest organizatorem wielu imprez – „Dzieci Seniora”, wspólny opłatek, Sylwester.

 

Jak również chętnie pomaga przy organizowaniu Dnia Dziecka, pikniku rodzinnego i innych imprez. Koło Gospodyń realizowało projekt „Spotkanie pokoleń” w ramach Programu Integracji Społecznej, który był realizowany w trzech cyklach „Głos historii”, „Czas zabawy”, „Smak tradycji”. Projekt był finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Panie Gospodynie chętnie uczestniczą w różnych konkursach kulinarnych, dożynkach, świętach ludowych promując potrawy regionalne na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Koło zdobywa liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Do ważniejszych osiągnąć KGW był udział w VIII edycji finału wojewódzkiego w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo –Smaki Regionów” przeprowadzonego podczas XIII edycji Tragów Rzemiosła i Przedsiębiorczości pn. „ARGOBIESZCZADY 2008” w Lesku. Wówczas Koło zajęło I miejsce za „Karpia Królewskiego”, a w 2009r. nominację do nagrody „Perła 2009” również za karpia.

Wszystkie sukcesy są dla członkiń Koła dużą motywacją do dalszego działania. Chcą nadal promować swoją wieś, Gminę Narol, a także podtrzymywać tradycje i poszerzać zakres swoich działań. Pozostałe osiągnięcia to: I miejsce w konkursie „Tradycyjne Smaki Kuchni Pogranicza” podczas XIV Cesarsko Królewskiego Jarmarku Galicyjskiego – Spotkania na Granicy 2013; II miejsce w konkursie kulinarnym na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Baszni Dolnej oraz wiele wyróżnień, podziękowań i dyplomów.