Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu przedstawia Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Sprawozdanie obejmuje Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu za rok 2020.
Ustanowione dnia:
 31 grudnia 2020
Podmiot stanowiący:
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Przechowuje:
 Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Dostępność danych:
 Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Tekst - treść:
 załączniki

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans 2020 pdf 339.39 KB Grzegorz Patałuch
Bilans cz.2 2020 pdf 273.03 KB Grzegorz Patałuch
Rachunek zysków i strat 20202 pdf 360.22 KB Grzegorz Patałuch
Informacja dodatkowa cz.1 2020 pdf 273.13 KB Grzegorz Patałuch
Informacja dodatkowa cz. 2 2020 pdf 339.94 KB Grzegorz Patałuch
Informacja dodatkowa cz. 3 2020 pdf 249.98 KB Grzegorz Patałuch
Informacja dodatkowa cz. 4 2020 pdf 250.03 KB Grzegorz Patałuch
Informacja dodatkowa cz. 5 2020 pdf 231.64 KB Grzegorz Patałuch
Informacja dodatkowa cz. 6 2020 pdf 246.40 KB Grzegorz Patałuch
Informacja dodatkowa cz. 7 2020 pdf 86.53 KB Grzegorz Patałuch