Tajniki drzeworytu, czyli najstarszej techniki druku wypukłego są na wyciągnięcie ręki!

Już 25 stycznia zapraszamy do budynku dawnej szkoły podstawowej w Płazowie, gdzie zostanie oficjalnie otwarta sala warsztatowa, multimedialna i wielokulturowa.

Program wydarzenia:

  • otwarcie sali warsztatowej multimedialnej oraz wielokulturowej projekcja filmu o drzeworycie
  • warsztaty drzeworytnicze tradycyjne
  • regionalne potrawy

Poczuj lokalną tożsamość kulturową gminy Narol! Data wydarzenia: 25.01.2024 r.

Godzina wydarzenia: 10:00 - 14:00

 Miejsce wydarzenia: budynek dawnej szkoły podstawowej w Płazowie

Organizator wydarzenia: Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin i Gmina Narol

Lider projektu: Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

Partner projektu: Norsensus Mediaforum

Operator programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusze Norweskie i EOG

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

Profil facebookowy<<<