okładka przod i tyłCentrum Kulturalne w Przemyślu zgodnie ze swoim statutem realizuje niecykliczny projekt pod nazwą "Mistrz Tradycji" mający na celu utrwalenie dawnej kultury ludowej poprzez nagranie pieśni i melodii poszczególnych mikroregionów województwa podkarpackiego. W ten sposób chcemy realizować zadanie, które upowszechnia, dokumentuje i promuje niematerialne dziedzictwo kulturowe Podkarpacia w aspekcie kultury ludowej.

okładka przodKonwencja UNESCO w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. określa je jako "praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności- jak również związane z nim instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową- które wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem..." W myśl słów konwencji zależy nam, aby unikalne pieśni i melodie poszczególnych miejscowości zostały zachowane i przekazane kolejnym pokoleniom, gdyż są ważnym elementem naszego dziedzictwa, a zarazem wyznacznikiem tożsamości kulturowej poszczególnych regionów.

Płyta (...) zawiera pieśni ludowe wykonywane przez Grupę Śpiewaczą GALICJANKI Z ROZTOCZA z Narola. Wybór utworów został dokonany przez grupę śpiewaczą i zawiera pieśni z całego roku kalendarzowego stanowiące przekrój bogactwa kultury ludowej dla wyjątkowego regionu pow. lubaczowskiego będącego jednocześnie obszarem Roztocza i usytuowanego na pograniczu województw podkarpackiego i lubelskiego, a także dawnego pogranicza polsko- ruskiego obecnie polsko- ukraińskiego. Narol położony jest w historycznej ziemi bełskiej. Zatem przedstawiony repertuar, to zbiór unikalny i niepowtarzalny wydobyty z przeszłości, aby zrozumieć teraźniejszość. okładka przod i tył Agata Hemon Kierownik Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Agata Hemon
Kierownik Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej
Centrum Kulturalnego w Przemyślu.