Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Terminy zajęć- zajęcia zawieszone