Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Zajęcia prowadzone zgodnie z grafikiem: czwartek, godz. 1500- 1800

Instruktor: Gabriela Kołodziej