Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Spotkania Klubu Seniora odbywają się w środy od godziny 16.00