Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szczegółowy program XXII Jarmarku Galicyjskiego

Tegoroczny Jarmark Galicyjski rozpocznie dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa- "Województwo bełskie (1462- 1772): społeczeństwo, gospodarka, kultura".

ban1

Czwartek- 7 lipca 2022

845- 900 – Rejestracja uczestników 
900- 930 – Otwarcie konferencji
930- 950 – Prof. dr hab. Andrzej Janeczek (IAE PAN Warszawa) – Zanim powstało województwo. Księstwo bełskie i jego osobliwości (1388–1462)
950- 1010 – Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS, Lublin) – Urbanizacja Roztocza Środkowego na przełomie XVI/XVII wieku. Rola właścicieli, czynniki miastotwórcze i realizacja procesu
1010- 1030 – Prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (UAM Poznań), dr hab. Robert Kołodziej, prof. UWr. (UWr. Wrocław) – Edycja akt sejmikowych województwa bełskiego z lat 1572-1772 (1792)
1030- 1050 – Dr hab. Paweł Klint, prof. uczelni (UWr., Wrocław) - Testamenty szlachty województwa bełskiego z XVII wieku - potencjał badawczy źródeł i ich edycja
1050- 1110 – Przerwa kawowa
1110- 1130 – Dr hab. Robert Kozyrski, prof. KUL (KUL Lublin) – Przestrzeń sakralna województwa bełskiego – Kościół rzymskokatolicki
1130- 1150 – Prof. dr Leonid Tymoszenko (PUP im. I. Franko, Drohobycz) - Struktury Kościołów obrządku wschodniego na obszarze województwa bełskiego w okresie Unii Brzeskiej
1150- 1210 – Dr Witold Bobryk (Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku) – Struktura Cerkwi unickiej na terenie województwa bełskiego u schyłku Rzeczypospolitej
1210- 1230 – Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk (UJ Kraków) – Ziemstwo chełmsko-bełskie w strukturach samorządu terytorialnego Żydów Korony
1230- 1245 - Przerwa
1245- 1315 – Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, dr Agata Dworzak (UJ Kraków) – Dziedzictwo artystyczne województwa bełskiego. Uwagi na marginesie inwentarza zabytków sakralnych
1315- 1335 – Dr hab. Konrad Rzemieniecki (Ossolineum, Wrocław) – „Od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Szlachcic województwa bełskiego w obliczu wojen i klęsk elementarnych drugiej połowy XVII wieku. Studium przypadku Andrzeja Bobowskiego.
1335- 1500 – Przerwa obiadowa
1500- 1520 – Dr Andrzej Gliwa (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rzeszów) – Zniszczenia wojenne i straty demograficzne na terenie ziemi bełskiej po najeździe tatarsko-kozackim z 1648 r.
1520- 1540 – Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS (UMCS Lublin) - Województwo bełskie w czasie działań wojennych w 1672 roku
1540- 1600 – Dr Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie) – Województwo bełskie jako ofiara wojskowych kwaterunków i przechodów po kampanii chocimskiej 1673 r.
1600- 1620 – Przerwa kawowa
1620- 1640 – Mgr Jarosław Buniowski (UMCS Lublin) – Kierunki aktywności gospodarczej mieszkańców osad prawa wołoskiego w starostwie lubaczowskim w XVI wieku
1640- 1700 – Mgr Adam Panasiuk (KUL, Lublin) - Miasta królewskie pogranicza Korony i Litwy. Zachodnia część województwa brzeskolitewskiego, zachodnia część województwa bełskiego w XVI – XVIII w.
1700- 1800 – Dyskusja (wszystkie wystąpienia)

Piątek- 8 lipca 2022

930- 950 – Dr Paweł Jusiak (UMCS Lublin) - Zamoyscy na urzędach w województwie bełskim w XVI wieku. Z dziejów awansu rodziny
950- 1010 – Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) – Aktywność sejmowa senatorów województwa bełskiego za panowania Władysława IV
1010- 1030 – Mgr Justyna Gałuszka (UJ Kraków) – Działalność publiczna Jakuba Sobieskiego jako wojewody bełskiego (1638-1641)
1030- 1050 – Dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (UJ Kraków) - Aleksander Michał Łaszcz (ok. 1670-1720) – wojewoda bełski i bliski współpracownik Adama Mikołaja Sieniawskiego, hetmana wielkiego koronnego. Przyczynek do biografii
1050- 1110 – Przerwa kawowa
1110- 1130 – Dr hab. Wiesław Bondyra, prof. UMCS (UMCS Lublin) – Reprezentacja sejmowa województwa bełskiego w czasach saskich
1130- 1150 – Prof. dr hab. Henryk Gmiterek (UMCS Lublin) – Deputaci województwa bełskiego do Trybunału Koronnego (1578-1772)
1150- 1210 – Dr Kamil Jakimowicz (UMCS Lublin) – Sejmiki województwa bełskiego w latach 1764-1772
1210- 1230 – Przerwa
1230- 1250 – Dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – Sprawa przywrócenia sejmików województwa bełskiego po I rozbiorze
1250- 1310 – Mgr Urszula Kacperczyk (AGAD, Warszawa) - Województwo bełskie w świetle ustawodawstwa Sejmu Wielkiego (1788-1792)
1310- 1340 – Dyskusja (wszystkie wystąpienia)
1340- 1400 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji
1430- 1600 – Promocja książki „Od Narola po Bełz”

Sobota- 9 lipca 2022

ban2

900- 1600- konkursy nalewkarskie
Próby od godziny 930 do 1600.
Występy sceniczne:
1600- 1700: Karczmarze
1730- 1830: Krzikopa
1830- 1930: Ogłoszenie wyników konkursów nalewkowych
1930- 2030: Karolina Skrzyńska z zespołem
2100- 2200: Loka
2230- 100: DJ

Niedziela- 10 lipca 2022

ban4

1400 – Oficjalne otwarcie – ruch jarmarczny
1410 – Programy zabaw i atrakcji dla dzieci
1545 – Narolskie Nutki
1600 – Zespół Ziemi Narolskiej
1640 – Kapela Galicjanie
1725 – Galicjanki z Roztocza
1800 – Kapela Bełżecka
1930 – NOWATOR
2115 – 2330 DJ

Sylwetki artystów:
Karczmarze: Zespół Karczmarze wykonuje szeroko pojętą muzykę pogranicza. W ich wykonaniu można usłyszeć melodie polskie, ukraińskie, słowackie, węgierskie, bałkańskie oraz żydowskie. Karczmarze od początku swojej działalności dali ponad 600 koncertów zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, m.in. koncertowali wielokrotnie w Niemczech, we Francji, Włoszech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Rumunii, Litwie oraz na Ukrainie i na Węgrzech. Uczestniczyli w prestiżowych targach Expo w Mediolanie i na święcie wina w Tokaju (2015r.). W 2016r. obchodzili jubileusz 10-lecia pracy artystycznej. W 2017r. wystąpili na planie filmowym "Rock’n’Roll Eddie" a w 2018r. wydali swój pierwszy teledysk do autorskiego nagrania pt. „Daleko od żony”.
Naturalna muzyka, płynąca z żywych, posiadających duszę instrumentów, pozwoliła być laureatem wielu festiwali i przeglądów, m.in.: trzykrotnie zdobyć I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ludowych im. Jana Derlety w Szydłowcu( lata: 2008,2009,2017r,), dwukrotnie zdobyć - II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Górskiej i Folkowej w Zakopanem (2009; 2010r.) zdobyć II Nagrodę Publiczności na festiwalu „Folkowo” na Mazurach, (2010r.) dwukrotnie otrzymać nagrodę specjalną na 36 i 37 Spotkaniu Cymbalistów w kategorii „Kapele z Cymbałami” (2017r. i 2018r.) dwukrotnie otrzymać wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcinicy (2014r. , 2018r.) zdobyć I miejsce i pierwszą Nagrodę Publiczności na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu. (2010r.) II miejsce w kategorii zespołów wokalno – instrumentalnych na Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2014r.) wyróżnienie na XV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE w Niepokalanowie (2015r.)

Krzikopa: Krzikopa nowocześnie odradza muzyczne tradycje Górnego Śląska. Bazują na starych ludowych przyśpiewkach, i tradycyjnych instrumentach (akordeon, skrzypce) i tradycyjnych technikach śpiewu, lecz dodają do tego nowoczesne dźwięki elektroniki oraz post-rockową perkusję. To powoduje, że muzyka ta odżywa i ma szansę znów cieszyć się popularnością jaką miała pierwotnie, co czyni przygodę z Krzikopą unikatową podróżą w czasie i przestrzeni. Śląsk najczęściej był obszarem granicznym, gdzie mieszały się różne kultury: polska, czeska i niemiecka. Muzyka Krzikopy do tego nawiązuje: śląskie śpiewki miesza ze stylami z niemal całego świata (znajdziemy tu rytmy bałkańskie, skandynawskie i nawet kubańskie), używa najnowszych stylów muzycznych wywodzących się z muzyki rozrywkowej (elektro, DnB, heavy-metal), jak i technik stosowanych przez takich kompozytorów jak Bach, Beethoven czy Strawiński. Brzmieniowo ludowy śpiew i tradycyjne instrumenty jak skrzypce i akordeon wspomagane są nowoczesnymi instrumentami elektronicznymi i perkusją, co czyni z muzyki Krzikopy niespotykaną mieszankę, zupełnie jak to ma miejsce w przypadku kultury Górnego Śląska. Termin „tradycyjna muzyka górnego Śląska” rodzi zwykle mało skojarzeń . Krzikopa to zmienia, wydobywając z tradycyjnych „śpiywek” ich naturalne piękno i dodając doń swojego "pazura". Krzikopa tworzy tak, jak to od najstarszych czasów robili ludowi muzykanci: ma być miło dla ucha, a i potańcować przy tym idzie.

Karolina Skrzyńska: Wokalistka, autorka muzyki i tekstów. Swój niemal czterooktawowy głos rozwijała na wiele sposobów, trenowała śpiew klasyczny, rozrywkowy, śpiewokrzyk (biały głos), chłonęła również specyfikę śpiewu orientalnego w Turcji. Wielokrotnie nagradzana na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce, swoje miejsce odnalazła też w muzyce filmowej i teatralnej. Jej wrażliwość muzyczna, świadomość możliwości i potrzeba wyrażania tego, co ważne, doprowadziły do stworzenia własnego języka, nie znającego podziału kulturowego czy stylistycznego. Inspiruje, ciekawi i nie daje się zapomnieć. W 2013 roku ukazał się jej debiutancki album "W oddali". W 2017 roku, nakładem Wydawnictwa Polskiego Radia premierę ma drugi krążek artystki "Palcem po wodzie". ​ Autorska muzyka Karoliny jest nierozerwalnie związana z rdzenną kulturą polską. W każdym dźwięku słychać jej silny związek ze słowiańskością, a zespół, z którym artystka współpracuje, złożony z wybitnych muzyków i chóru kobiet śpiewających białymi głosami (śpiewokrzyk), nadaje wszystkiemu siłę i wielobarwność muzyczną. To jednak nie jest typowy polski folk, tylko balansowanie na granicy tego co rdzenne, a tego co współczesne. To prawdziwa uczta dźwięków instrumentów ze wszystkich stron świata, różnych technik wokalnych (biały głos, śpiew gardłowy), poruszających melodii, rytmów i tekstów. Jest to muzyka bardzo emocjonalna, w której każdy odnajdzie część siebie.

Loka: Zespół jest kontynuacją wcześniejszego projektu, grupy Rotary. Wkrótce po powstaniu zespołu wydano singel Prawdziwe powietrze. Nagranie uplasowało się na 1. pozycji na liście najczęściej odtwarzanych piosenek w polskich radiostacjach. Zespół otrzymał dwie nominacje do nagrody Eska Music Awards 2012 w kategoriach „Hit lata” oraz „Najlepszy debiut”. W maju 2012 roku grupa wystąpiła na festiwalu TOPtrendy w „Koncercie trendy”, konkurując z takimi wokalistkami jak Mika Urbaniak, Kasia Wilk, Hania Stach czy duetem Me Myself And I. 9 listopada 2012 roku ukazał się debiutancki album Prawdziwe powietrze, który zadebiutował na 26. miejscu w zestawieniu OLiS.

Nowator: Paweł Lipski (ur. 3 maja 1985 w Opocznie), znany również jako Nowi i NWTR – polski raper, wokalista i autor tekstów, a także muzyk i kompozytor. Absolwent szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Członek formacji TeOeR. Prowadzi także solową działalność artystyczną. Przez znaczny okres kariery utożsamiany ze sceną muzyki hip-hopowej, równolegle tworzy pod własnym nazwiskiem w stylistyce popowej.
Nowator działalność artystyczną podjął pod koniec lat 90. Jako piętnastolatek wydał swój pierwszy nielegal pt. TeOeR (Teoria Opoczyńskiego Rymowania). W 2004 roku wystąpił w utworze „Nie ograniczaj mnie”, który znalazł się na albumie producenckim Ośki pt. Przez $ jak.... W 2005 roku Nowator wygrał talent show telewizji Polsat Hip-hop start w którego jury zasiedli Pih, Teka i Onar. Jednakże format ostatecznie nie został nigdy wyemitowany. W ramach wygranej raper nagrał debiutancki album solowy Alfabetyczny spis, który ukazał się jesienią, także 2005 roku nakładem wytwórni Camey Studio. Wśród gości na wydawnictwie znaleźli się członkowie jury tegoż programu, a także m.in. Lerek i Ten Typ Mes. Pewną popularność w kraju zyskał pochodzący z płyty utwór „Przez chwilę”, który dotarł do 1. miejsca Listy Przebojów Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Do piosenki został zrealizowany również teledysk. W międzyczasie Nowator gościł na albumie producenckim Camey Squad pt. Rytm ulicy. Raper wystąpił w utworze „Powiedz jak to jest” m.in. u boku takich wykonawców jak Ten Typ Mes, Pih, Borixon i Mleko. Zwrotki Nowatora znalazły się także na debiucie Lerka pt. Bo bez ciebie i trzeciej płycie składu Płomień 81 – Historie z sąsiedztwa. W 2007 roku raper wraz z Feniksem, członkiem składu TeOeR zrealizował mixtape pt. Dozwolone od lat 18. Wcześniej gościł na trzeciej płycie zespołu Jeden Osiem L zatytułowanej Nowy folder (2007). W marcu 2008 roku ukazał się nielegal Lipskiego pt. Panie i ponownie. Natomiast w czerwcu ukazała się zarejestrowana z Chiwasem płyta pt. Welcome To Poland. Na albumie wydanym przez My Music znalazły się utwory wyprodukowane przez Tabba, Donatana, RX-a i FulSa. Z kolei wśród gości znaleźli się Owal/Emcedwa i Syn Prezydenta. W ramach promocji został zrealizowany teledysk do utworu „Za granicami kraju”.