Joomla Templates by Just Hosting Review

Działalność promocyjna Gminnego Ośrodka Kultury

Opublikowano: piątek, 27, maj 2016 Admin

Działalność promocyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu w latach 2013 – I połowa 2016 roku i ... jej efekty


2013 rok

Styczeń 2013

 • stworzenie FB Narol Kulturalna Stolica Roztocza (zapowiedzi i relacja fotograficzna i filmowa z wydarzeń w Narolu, a także zamieszczanie ogłoszeń, plakatów związanych z promocją wydarzeń na Roztoczu), efektem jest rozpropagowanie w kraju i za granicą wydarzeń, które dzieją się w Narolu, na Roztoczu. Tworzenie i budowanie marki „Narola Kulturalnej Stolicy Roztocza",
 • kontynuacja współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Rzeszów (przygotowanie harmonogramu reklam wydarzeń kulturalnych w Narolu, wizyt dziennikarzy i relacji z aktualnie dziejących się imprez, audycji i reportaży relacjonujących poszczególne wydarzenia) j.w. oraz większa obecność gości i turystów, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu,
 • nawiązanie współpracy z portalami społecznościowymi: elubaczow.pl, zlubaczowa.pl, lubaczow.360 (wirtualny spacer z danego dnia konkretnego wydarzenia), etnosystem.pl (zapowiedzi naszych wydarzeń) ... przyjazd osób zainteresowanych np. „etnokulturą" (m.in. Kupalnocka), które wykupują noclegi w gospodarstwach agroturystycznych,
 • kontynuacja współpracy z prasą lokalną - Życie Podkarpacia, Kresowiak Galicyjski (artykuły opisujące różne kwestie dotyczące Narola – kulturalne, historyczne, gospodarcze, społeczne) ... poprzez informowanie zainteresowanych, zwiększa się ich wiedzę o regionie. Może to skutkować większym napływem turystów i gości.

Październik 2013

 • udział w konferencji naukowej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: „Opuszczone – ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski". (wykład pt. „Rewitalizacja dawnej cerkwi greckokatolickiej jako Centrum Koncertowo – Wystawiennicze w Narolu - zastosowano prezentację multimedialną) ... w planach jest sprowadzenie do Narola wystawy powstałej na bazie dokumentacji zdjęciowej, przygotowanej na konferencję, pt. „Opuszczone – ratowane ...". Przedstawienie okoliczności powstania naszego Centrum Koncertowo – Wystawienniczego, a zwłaszcza ogromnego zaangażowania władzy lokalnej w pozyskiwanie środków na ratowanie ginącego zabytku, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem. Podkreślano fakt, że ta dawna cerkiew, przekształcona w Centrum Koncertowo – Wystawiennicze, nie przestała pełnić tej roli również po wygaśnięciu projektu.

Grudzień 2013

 • na zaproszenie mera podparyskiego miasteczka Saint Leu La Foret pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu wzięli udział w „Międzynarodowych Targach Bożonarodzeniowych" ... zaprezentowano lokalne wyroby rękodzielnicze i kulinarne, poprzez stroje regionalne zapoznano tamtejszą ludność oraz gości z zagranicy (z Niemiec) z naszą kulturą ludową, w tym z polskimi kolędami pięknie zagranymi i zaśpiewanymi przed miejscowym ratuszem. Kolejnym efektem było podtrzymanie współpracy między oboma miastami w celu utworzenia „Centrum Kultury im. Wandy Landowskiej".

2014 rok

Styczeń 2014

 • kontynuacja współpracy ze stowarzyszeniem LOT Roztocze (zamieszczenie kalendarza wydarzeń kulturalnych i aktualne zapowiedzi naszej oferty kulturalnej na stronie wirtualnej stowarzyszenia – odwzajemniana współpraca – zamieszczanie biuletynu LOT Roztocze na naszym profilu społecznościowym) ... wzajemna współpraca związana z upowszechnianiem informacji związanych z Roztoczem wpływa korzystnie na odbioców zainteresowanych kulturą i turystyką na Roztoczu; napływ gości i turystów do Narola i okolic,
 • nawiązanie współpracy z innymi urzędami miast i gmin, instytucjami – dostarczanie i rozmieszczanie plakatów (od Oleszyc po Zwierzyniec) oraz z firmami przewozowymi na trasach od Rzeszowa po Warszawę, Kraków... ) ... wzmocnienie efektywności dostarczenia informacji do szerszego grona zainteresowanych wydarzeniami (poznanie Narola i jego oferty kulturalnej); wpływ na zwiększenie koniunktury gospodarczej Gminy Narol,

 Lipiec 2014

 • wprowadzenie bezpośredniego odbioru podczas sztandarowego wydarzenia, jakim jest „Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza" (umiejscowienie telebimów na dwóch kluczowych scenach ( muzycznej i kulturalnej) umożliwiających odbiór na żywo dwóch akcji jednocześnie; ponadto przygotowanie filmu promującego to wydarzenia) ... zwiększenie możliwości odbioru relacji z dwóch jednocześnie miejsc wpływa na podniesienie jakości promocji; film zwiększa możliwość dotarcia do szerszego grona potencjalnych odbiorów przyszłych edycji tego wydarzenia z wymiernymi, materialnymi korzyściami dla lokalnej społeczności,

Grudzień 2014

 • druga wizyta reprezentacji Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu we Francji. Udział w „Międzynarodowych Targach Bożonarodzeniowych" ... zwiększenie świadomości dotyczącej kultury i tradycji polskiej wśród mieszkańców i gości miasteczka Saint Leu La Foret – rewizyta delegacji francuskiej podczas „Narolskiej Majówki 2015".

2015 rok

Marzec 2015

 • nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami ogólnopolskimi: Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni, Polską Akademią Sztuki Kulinarnej w celu utworzenia kompetentnego składu kapituły konkursu „Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro" oraz sprawne przeprowadzenie tego konkursu, który otrzymał już nominację do Kulinarnego Pucharu Polski ... fakt otrzymania nominacji do Kulinarnego Pucharu Polski, jako jednego z 14 miast w Polsce sprawiło, że Narol stał się miejscem rozpoznawalnym w Polsce, a to z kolei przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania naszą gminą. Kolejnym efektem jest zwiększenie zainteresowania Roztoczem, jako miejscem odpoczynku.

 Czerwiec i lipiec 2015

 • nawiązanie współpracy z ogólnopolską prasą (PORADNIK RESTAURATORA i inne) i portalem społecznościowym papaja.pl - pojawiła się zapowiedź i relacja z Jarmarku 2015 roku ... tak szerokie rozpropagowanie informacji o naszych sztandarowych wydarzeniach spowodowało niejednokrotnie „umiejscowienie" Narola w świadomości wielu ludzi. Szczegółowe przedstawienie oferty kulturalnej zaowocowało bardzo szerokim zainteresowaniem, chęcią przyjazdu i uczestnictwa w wydarzeniu.

Sierpień 2015

 • zaproszenie do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Zlocie Kucharzy w Krakowie ... promocja Narola w „Poradniku Restauratora" wśród ok. 300 reprezentantów hoteli, restauracji i firm - uczestników zlotu,

Październik 2015

 • zaproszenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury jako obserwatora na Międzynarodowe Targi Poznańskie poświęcone szeroko pojętej gastronomii... weryfikacja spostrzeżeń dotyczących budowania marki danego wydarzenia kulturalnego – wynotowanie konkretnych wymogów Kulinarnego Pucharu Polski, niezbędnych przy organizowaniu kolejnej edycji naszego konkursu.

2016 rok

Luty 2016

 • Objęcie przez Polską Akademię Sztuki Kulinarnej (zamieszczenie zapowiedzi i relacji z wydarzenia w sieci) i Kresową Akademię Smaku patronatu nad „IV Turniejem Smaków Regionalnych Nalewek" ... efektem jest podniesienie rangi wydarzenia, jakim jest „IV Turniej Smaków Regionalnych Nalewek" organizowany w ramach „Narolskiej Majówki 2016". Przyczyniło się to do licznego udziału wytwórców nalewek z całej Polski, m.in. z Bydgoszczy, Puław. Koła gospodyń miały okazję zaprezentować regionalne potrawy i ... wielez nich sprzedać. Wszyscy – i mieszkańcy, i goście – mogli spróbować nalewek i innych produktów przywiezionych spoza naszego regionu.

Marzec 2016

 • zaproszenie do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim zlocie Kucharzy" w Zakopanem (promocja konkursu kulinarnego w Narolu) ... upowszechnienie informacji o wydarzeniach w Kulturalnej Stolicy Rozotcza, może skutkować zwiększeniem zainteresowania drużyn, chcących wziąć udział w naszym Konkursie,
 • wybór dyrektora GOK w Narolu na szefa Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej oraz powierzenie funkcji pełnomocnika ds. sztuki kulinarnej na województwo podkarpackie i lubelskie podczas Walnego Zebrania PASK,
 • ... docenienie dotychczasowych osiągnięć organizatorów konkursów kulinarnych organizowanych w Narolu,
 • opracowanie logo „III Konkursu Kulinarnego Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro" ... wzrost zainteresowania wydarzeniem wśród osób związanych z gastronomią z różnych miast Polski.

Kwiecień 2016

 • Zaprezentowanie zagadnienia: "Promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie Narol" (wraz z prezentacją multimedialną) na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach "IV Rzeszowskich Spotkań Kulturoznawców i Animatorów Kultury" ...efektem jest przygotowanie planu wizyty gości z Uniwersytetu Rzeszowskiego w Narolu, która odbędzie się w czerwcu br., kontynuacja współpracy gminy Narol z UR – Wydziałem Kulturoznawstwa - wymiana doświadczeń i pomysłów na kolejne wydarzenia kulturalne 
Odsłony: 444