W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Gminnym Ośrodku Kultury: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania GOK w Narolu.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową jednostką budżetową Gminy Narol. Został utworzony w roku [ROK] decyzją Rady Miejskiej w Narolu.

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu jest otwarty od poniedziałku do piątku. w godzinach 8:00 - 20:00
W sobotę i niedzielę GOK jest zamknięty

Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.