inspiracje22 logo

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Narolu organizuje VI Konkurs Recytatorski Dzieci i Młodzieży Inspiracje 2022 – Romantyzm i romantycy polscy. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Narol.

Naszą intencją jest rozbudzenie wrażliwości artystycznej młodych ludzi oraz zainteresowanie ich literaturą. Pragniemy stworzyć im możliwość działalności artystycznej, nakłonić do świadomych poszukiwań oraz zachęcić do własnych, oryginalnych interpretacji.
W tym roku tematem konkursu jest twórczość polskich romantyków w związku z ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego. Konkurs odbędzie się w tradycyjnej już formie, ale bez udziału widowni, 5 kwietnia o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu przy ul. Warszawskiej 27.

Do pobrania:
Regulamin konkursu.pdf
Karta zgłoszeniowa.pdf
Karta zgłoszeniowa.odt