Gminny Ośrodek Kultury w Narolu wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Narolu organizuje VII Konkurs Recytatorski Dzieci i Młodzieży Inspiracje 2023 – „... Nie ma ludzi dobrych i złych…” – E.E. Schmitt, „… to zachwyt i rozpacz” – W. Szymborska.

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Narol. Naszą intencją jest rozbudzenie wrażliwości artystycznej młodych ludzi oraz zainteresowanie ich literaturą. Pragniemy stworzyć im możliwość działalności artystycznej, nakłonić do świadomych poszukiwań oraz zachęcić do własnych, oryginalnych interpretacji.

W tym roku tematem konkursu jest twórczość polskich poetów dla dzieci oraz poezja Wisławy Szymborskiej. Konkurs odbędzie się w tradycyjnej formie 3 kwietnia o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu przy ul. Warszawskiej 27. Serdecznie zachęcamy do udziału i prosimy o przekazanie informacji odpowiednim nauczycielom.

Do pobrania:
Regulamin konkursu.pdf
Karta zgłoszeniowa.pdf
Karta zgłoszeniowa.odt