Organizatorzy konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu

 

Pliki do pobrania:

- regulamin (*.pdf)

- karta zgłoszeniowa (*.odt)

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie plastycznym, którego tematyka powiązana jest z Międzynarodowym Dniem Tańca. Obchody tego dnia przypadają na 29 kwietnia jednak nie możemy przewidzieć, czy wprowadzane obostrzenia sanitarne pozwolą nam na inny rodzaj aktywności.

1. Cele konkursu:

• promowanie „Międzynarodowego Dnia Tańca”

• rozwijanie umiejętności manualnych dzieci

• kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej

• krzewienie wiedzy o tańcu

 

 2. Uczestnicy i przedmiot konkursowej rywalizacji:

• Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ich indywidualny wyraz artystyczny ulubionego tańca.

• Technika pracy dowolna ( praca przestrzenna, rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, kolaż, techniki mieszane)

• Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu gminy Narol w czterech kategoriach wiekowych:

a. dzieci przedszkolne oraz z klas „0”,

b. dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej

c. dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej

d. dzieci z klas 7-8 Szkoły Podstawowej

• Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

• Gotowe prace prosimy o przynoszenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu do dnia 27 kwietnia 2021 roku lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol. Prace będziemy przyjmować od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 18:00

• Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Jest ona zamieszczona w załączniku niniejszego regulaminu. Należy w niej zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego do rodziców czy opiekunów.

 

3. Jury i nagrody:

• Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a. Samodzielność wykonania pracy

b. Zgodność tematyki

c. Interpretacja własna tematu

d. Ogólny wyraz artystyczny

e. Estetyka pracy

• Nagrody przyzna jury w porozumieniu z Organizatorem w każdej kategorii planuje się przyznanie puli nagród:

a. Miejsca od 1 do 3

b. Wyróżnienia

• Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród.

• Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna

 

4. Dodatkowe informacje:

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych dziecka na publikowanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymagań w organizacji konkursu.

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronach internetowych.

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w „Międzynarodowym Dniu Tańca” tj. 29 kwietnia 2021 roku.

Wyniki konkursu i warunki odbioru nagród zamieścimy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu oraz na naszym FB.