d jakub2Ja się nikomu nie kłaniam,tylko źródeł źródłu.
Bo z karafki napić się można uścisnąwszy ją za szyję i przechyliwszy ku ustom,
ale kto ze źródła pije musi uklęknąć i pochylić czoło.
(CKN III wykład paryski)

 

Źródło Norwidowska rzecz o Romantyzmie Wieczór poprowadzi i poezje przedstawi Dariusz Jakubowski, zaśpiewa sopranistka Katarzyna Thomas, a przy fortepianie zasiądzie Piotr Szafraniec.

Poprzedni rok- 2021- był Rokiem Norwidowskim, przypominał i ponownie odkodowywał twórczość czwartego wieszcza. 2022 ogłoszony rokiem Romantyzmu Polskiego, jest znakomitą okazją do kontynuacji odnalezienia się w źródłach naszej kulturowej tożsamości. Każda kultura ma swój punkt odniesienia, dzięki któremu się rozwija, do którego się odwołuje,który dekonstruuje, który ją odżywia i z którym się „boryka”.
I tak jak twórczość W. Szekspira jest motorem rozwoju dla kultury anglosaskiej, tak archetypiczna moc dziedzictwa Romantyzmu polskiego jest ożywczym źródłem naszej tożsamości. Pojednać idealność w realności- podstawowe hasło naszego Romantyzmu, jakże inne od estetyzmów europejskich, a także pointa z Marionetek: Zapomnieć ludzi, a bywać u osób, motyw świadomego stawania się, kultywowania własnych potencjałów, talentów,to tematy naszych poetycko- muzycznych rozważań, wokół których skupimy się wraz z publicznością tego wieczoru. Bo publiczność w tym wydarzeniu nie jest tylko biernym obserwatorem,ale integralną częścią spotkania. Prawdziwa poezja i muzyka oczyszcza drogę do źródła prawdy, dobra i piękna. Skorzystajmy wspólnie z tej szansy.

Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie, na poetycko- muzyczne spotkanie pt. Źródło. Obok poezji Norwida (tytułowego Źródła, malarsko profetycznej wizji rodem z H.Boscha, uchodzącego za odpowiedź na baudelairowskie Kwiaty zła, Litanii, Marionetek, Promethidiona, Psalmów psalm i W Weronie), usłyszymy wiersze K. K. Baczyńskiego (skromnie zwykł mawiać, że jest tylko naczyniem, które czasem wypełnia twórczy geniusz Norwida czy Słowackiego). Pojawi się też oczywiście powinowaty duch i przyjaciel z poetyckim hołdem i profetyczną wizją, czyli Zygmunt Krasiński. Będzie też fragment pamiętnika Zofii Kossak, a także W. Blake, zaś muzyka F.Chopina, F.Liszta, J. S. Bacha, F. Schuberta, K. Szymanowskiego, W. Lutosławskiego, E. Satie dopełni atmosfery wieczoru. Przyjaciele i współcześni twierdzili, że jego twórczość będzie może zrozumiana za sto lat. Rok 2022, Rok Romantyzmu Polskiego, jest na to znakomitą szansą. Zapraszamy Państwa na koncertowe spotkanie artystyczne pt. Źródło, by zweryfikować ten pogląd.